منو

ارتباط با ما

 

نشانی: مازندران - ساری - کیلومتر یک جاده دریا - موسسه آموزش عالی روزبهان
تلفن: 33219353-011
تلفکس: 33214657-011
پست الکترونیک: info@rouzbahan.ac.ir
کدپستی: 39945-48179

 

 

 

شماره های داخلی و مستقیم بخش های مختلف : 

ردیف عنوان داخلی مستقیم
1 حوزه ریاست 101 33214656
2 قائم مقام 120 33219511
3 معاونت پژوهشی 120 33219511
4 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 112 33701700
5 معاونت دانشجویی و فرهنگی 107 33701707
6 مدیر اداری و مالی 113 33214288-33214277
7 مدیریت آموزش و امتحانات 109 33701701
8 مدیر پژوهش و فناوری اطلاعات 116 33700123
9 امور دانشجویی و فارغ التحصیلی 107 33701708
10 اداره حراست 108 33701709
11 امور مالی دانشجویی 106 33701706
12 واحد انفورماتیک - آموزش الکترونیکی و چند رسانه ای 110  -
13 واحد ارتباطات با صنعت - دفتر امور آزمایشگاه ها 110 -
14 دفتر هماهنگی اساتید و کلاس ها 114 33701710
15 کارشناس آموزش رشته های مهندسی کامپیوتر - مهندسی پزشکی - برق ( خانم طالبی) 103 33701702
16 کارشناس آموزش رشته مهندسی عمران - مهندسی معماری - سینما - زبان انگلیسی ( خانم جلال) 124 33701705
17 کارشناس آموزش رشته های حسابداری - مدیریت - حقوق (آقای صحراب زادی) 104 33701704
18 کارشناس آموزش رشته های تاسیسات - مکانیک - روانشناسی           (خانم احمدی) 102 33701703
19 دفتر گروه عمران و نقشه برداری 105 -
20 دفتر گروه رشته حسابداری و مکانیک 119 -
21 دفتر گروه رشته معماری 117 -
22 نگهبانی 118 33701555

 

نظرات و پیشنهادات