منو

جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی سامانه مجازی ورودی های جدید مقطع کارشناسی و کاردانی