منو

اطلاعیه واحد پژوهش و پایان نامه

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان ترم 3 کارشناسی ارشد کلیه رشته ها
آن دسته از دانشجویانی که تاکنون نسبت به تحویل فرم شماره 1 (تصویب فرم انتخاب استاد راهنما و موضوع پایان نامه)اقدام ننموده اند:
حداکثرتا روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ فرم تکمیل شده خود را به ایمیل واحد پژوهش ارسال نمایید.

آن دسته از دانشجویانی که ( فرم انتخاب استاد راهنماو موضوع پایان نامه )آنها در شورای پژوهشی به تصویب رسیده است
حداکثرتاروز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳فرم تکمیل شده پروپوزال خود را به ایمیل واحد پژوهش ارسال نمایید.
ضمنا گزارش سامانه همانندجویی و پیشینه پژوهش خود را ضمیمه
فرم پروپزال نمایند.

- ادرس ایمیل : Ucr.pajoohesh@gmail.com
- شماره تماس: 33700123
با تشکر واحد پژوهش