منو

اطلاعیه اخذ نوبت جهت مراجعه حضوری ، در سامانه نوبت دهی دانشگاه روزبهان

به نام خدا

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند سامانه نوبت دهی اینترنتی و مراجعه حضوری دانشگاه روزبهان به نشانی http://nobat.rouzbahan.ac.ir در دسترس می باشد.متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس مذکور وارد سامانه نوبت دهی شده و اقدام به اخذ نوبت نمایند و پس از دریافت نوبت می توانند در وقت مقرر به دانشگاه مراجعه نمایند. در صورت عدم دریافت نوبت اینترنتی از حضور به دانشگاه جلوگیری به عمل می آید.
در واقع حضور در دانشگاه منوط به اخذ نوبت از طریق اینترنت می باشد.