منو

اطلاعیه ارائه فرم مجوز دفاع از پایان‌نامه (همراه با گزارش همانندجویی ایرانداک)

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (تمدید)
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم که قصد دفاع از پایان نامه خود را در این نیمسال ( نیمسال دوم سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩) رادارند می رساند : آخرین روز برگزاری دفاع روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵می باشد از این رو مهلت ارائه فرم مجوز دفاع از پایان‌نامه (همراه با گزارش همانندجویی ایرانداک) به واحد تحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ روز پنج شنبه تمدید شد. در صورت ارائه فرم درخواست دفاع بعد از مهلت مذکور، تاریخ دفاع نیمسال بعدی لحاظ خواهد شد.

آدرس سامانه همانندجو :
https://tik.irandoc.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی پژوهش:
Ucr.pajoohesh@gmail.com

کد پیام: ١-١٤٠٠/٠٥/٠٦