منو

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

به اطلاع دانشجویان می رساند انتخاب واحد دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 طبق جدول زمانبندی زیر انجام خواهد شد:

تذکر1- دانشجویان صرفا در بازه زمانی مقرر و  بر اساس نیمسال ورودی خود  به پرتال مراجعه  نمایند.

تذکر2-شروع کلاس ها از تاریخ 97/11/20 بوده  و زمان حذف و اضافه­ متعاقباً اعلام خواهد شد. ضمناٌ دانشجو موظف است  طبق تقویم آموزشی  بر اساس انتخاب واحد اولیه خود در کلاس ها حضور یابد.

تذکر 3- دانشجویانی مجاز به حذف و اضافه هستند که در بازه تعیین شده، انتخاب واحد داشته باشند.

ساعت 24:00 الی 24:00

ایام هفته /تاریخ

کاردانی ورودی 961و962 و 971

سه شنبه و چهارشنبه

97/11/09 الی 97/11/10

کارشناسی ناپیوسته ورودی 961و962و971

 

سه شنبه و چهارشنبه

97/11/09 الی 97/11/10 

کارشناسی پیوسته ورودی941و942و951و952و961و962و971

 

پنجشنبه و جمعه و شنبه

97/11/11 الی 97/11/13

کارشناسی ارشد ورودی 961و962و971

یک شنبه و دوشنبه

97/11/14 و 97/11/15

 

تذکر4-مهم- انتخاب واحد دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها به اتمام رسیده است و دانشجویانی که در شورای موارد  خاص  پرونده  مشروطی دارند پس از اعلام حکم کمیسیون موارد خاص درمورد انتخاب واحد آنها تصمیم گیری خواهد شد.

تذکر 5- به هیچ عنوان انتخاب واحد دستی برای دانشجویان امکان پذیر نخواهد بود.

دانشجویان ذیل به دلیل اتمام سنوات تحصیلی مجاز قادر به انتخاب واحد نمی باشند لذا درصورت ادامه تحصیل و انتخاب واحد باید فرم درخواست خود را بهمراه فیش واریزی به مبلغ 250000 ریال به شماره حساب 0216814987006 بنام مؤسسه آموزش عالی روزبهان واریز و به کارشناس رشته مربوطه مراجعه نمایند.

1-        دانشجویان مقطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته ورودی بهمن 95 و ماقبل از آن

2-       دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی بهمن سال 93 و ماقبل از آن

3-      دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 95 و ماقبل از آن